UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC

HỆ THỐNG TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung chi tiết hướng dẫn thực hiện thủ tục
Cấp giấy chứng nhận cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do huyện cấp giấy phép kinh doanh; các cửa hàng ăn, các căng-tin, nhà hàng ăn uống, bếp ăn tập thể, khách sạn không thuộc tỉnh cấp giấy chứng nhận; trường phổ thông cơ sở; các lễ hội, hội nghị
Lên Xuống

- Trình tự thực hiện:

    Bước 1. Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

    Bước 2. Nộp hồ sơ tại Phòng Y tế cấp huyện.

          Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ:

         + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp;

         + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định.             

     Bước 3.  Thẩm định tại cơ sở:

         + Nếu kết quả thẩm định xác nhận cơ sở đạt các quy định hiện hành về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm của Bộ Y tế, Phòng Y tế cấp huyện sẽ tham mưu UBND cấp huyện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

                   + Trường hợp kết quả thẩm định không đạt, trong biên bản thẩm định phải ghi rõ thời hạn thẩm định lại (tối đa là 3 tháng), nếu kết quả thẩm định lại vẫn không đạt thì đoàn thẩm định lập biên bản và đề xuất với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đình chỉ hoạt động của cơ sở.

   Bước 4. Nhận kết quả tại Phòng Y tế cấp huyện.

         Công chức trả kết quả kiểm tra giấy hẹn, ghi phiếu thu lệ phí và trả kết quả cho người đến nhận.

          Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00; buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

          - Thành phần hồ sơ:

          + Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (theo mẫu quy định);

          + Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có);

          * Bản thuyết minh về cơ sở vật chất trang thiết bị, dụng cụ đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, gồm:

          + Bản vẽ sơ đồ mặt bằng cơ sở sản xuất kinh doanh và các khu vực xung quanh;

          + Bản mô tả quy trình chế biến (quy trình công nghệ) cho nhóm sản phẩm hoặc mỗi sản phẩm đặc thù;

          + Bản cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm (theo mẫu quy định);

          + Bản sao có chứng thực “Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe” của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

          + Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời gian giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ  hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

          - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Y tế cấp huyện.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Trung tâm y tế dự phòng cấp huyện

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (Mẫu 1);

+ Bản cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm (Mẫu II).

- Lệ phí:

+ Lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm: 50.000 đồng/1 lần cấp.

+ Phí thẩm định, kiểm tra định kỳ các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm: Khách sạn, Nhà hàng ăn uống, bếp ăn tập thể, cửa hàng kinh doanh thực phẩm 200.000 đồng/cơ sở; Quán ăn bình dân 50.000đ/lần/cơ sở.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:  

+ Điều kiện để cấp giấy chứng về an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh, dịch vụ, phục vụ ăn uống theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BYT ngày 08/12/2005 của Bộ y tế Về việc ban hành "Quy định điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh, dịch vụ, phục vụ ăn uống";

+ Điều kiện vệ sinh chung đối với cơ sở sản xuất thực phẩm theo Quyết định số 39/2005/QĐ-BYT ngày 28/11/2005 của Bộ trưởng Bộ y tế về việc ban hành quy định về các điều kiện vệ sinh chung đối với cơ sở sản xuất thực phẩm.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm ngày 26/7/2003;

+ Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm;

+ Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm;

+ Quyết định số 11/2006/QĐ-BYT ngày 09/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc “Ban hành quy chế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao;

+ Quyết định số 41/2005/QĐ-BYT ngày 08/12/2005 của Bộ y tế về việc ban hành "Quy định điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh, dịch vụ, phục vụ ăn uống";

+ Quyết định số 39/2005/QĐ-BYT ngày 28/11/2005 của Bộ trưởng Bộ y tế về việc ban hành quy định về các điều kiện vệ sinh chung đối với cơ sở sản xuất thực phẩm;

+ Công văn số 783/YT-NV ngày 07/6/2006 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc hướng dẫn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm;

+ Công văn số 491/YT-NV ngày 03/4/2007 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.