UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC

HỆ THỐNG TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung chi tiết hướng dẫn thực hiện thủ tục
Điều chỉnh giấy phép xây dựng.
Lên Xuống

- Trình tự thực hiện:

 Bước 1. Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

                   Bước 2.Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện. 

 Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

         + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp;

         + Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định.

          Bước 3. Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết thuộc UBND cấp huyện.

          Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy hẹn, viết biên lai thu phí và trả kết quả cho người đến nhận. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh nhân dân của người uỷ quyền.

          Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến sáng thứ bảy (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00; buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

          - Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng;

+ Bản chính Giấy phép xây dựng đã được cấp;

+ 02 Bộ bản vẽ thiết kế điều chỉnh;

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời gian giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

          - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Công thương cấp huyện.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Lệ phí: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

+ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

             + Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND, ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về ban hành quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.