UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC

HỆ THỐNG TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung chi tiết hướng dẫn thực hiện thủ tục
Cấp giấy phép xây dựng tạm
Lên Xuống

- Trình tự thực hiện:

 Bước 1. Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

                   Bước 2.Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện. 

 Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

         + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

          + Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định.

          Bước 3. Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết thuộc UBND cấp huyện.

          Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy hẹn, viết biên lai thu phí và trả kết quả cho người đến nhận. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền và chứng minh nhân dân của người uỷ quyền.

          Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến sáng thứ bảy (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00; buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

          - Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng tạm (theo mẫu quy định). Trong đơn xin cấp giấy phép xây dựng còn phải có cam kết tự phá dỡ công trình khi Nhà nước thực hiện giải phóng mặt bằng;

+ Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật (01 bản);

+ 02 Bộ bản vẽ thiết kế thể hiện vị trí mặt bằng, mặt cắt, các mặt đứng chính; mặt bằng móng của công trình; sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình; sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời gian giải quyết:  Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

          - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Công thương cấp huyện.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng tạm (Mẫu 2)

- Lệ phí: Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tạm: 50.000 đồng/giấy phép..

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:

+ Chỉ cấp phép xây dựng công trình tạm tại các khu vực đã có quy hoạch xây dựng được cấp thẩm phê duyệt  và công bố nhưng chưa thực hiện giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện đầu tư;

+ Chỉ cho xây dựng tạm những công trình không gây ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường khu vực;

+ Quy mô công trình không quá 02 tầng, bằng kết cấu giản đơn; vật liệu gạch đá hoặc lắp ghép dễ tháo dỡ, di dời khi được yêu cầu. Không cho xây dựng công trình kiên cố bằng vật liệu bê tông cốt thép.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

+ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

+ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND, ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về ban hành quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

+ Quyết định số 4468/2005/QĐ- UBND ngày 22/11/2005 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc quy định một số nội dung cấp giấy phép xây dựng công trình tạm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu.