UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC

HỆ THỐNG TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung chi tiết hướng dẫn thực hiện thủ tục
Cấp thẻ cộng tác viên thể dục thể thao.
Lên Xuống

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại UBND cấp xã.

Bước 3. Uỷ ban nhân dân cấp xã tổng hợp, gửi bộ hồ sơ đến Phòng văn hoá thông tin cấp huyện đề nghị cấp thẻ cho cộng tác viên.

           Bước 4. Nhận kết quả tại UBND cấp xã.

                   Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

          + Giấy đề nghị cấp thẻ cộng tác viên của UBND cấp xã (Theo mẫu quy định);

+ Bản sao chứng thực văn bằng, chứng chỉ, giấy xác nhận về trình độ chuyên môn;

+ Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ của  cơ sở y tế đa khoa cấp huyện trở lên;

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan công tác;

+ 02 ảnh 3 x 4.

          - Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: Không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

- Cơ quan thực hiện TTHC:  

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND huyện.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

+ Cơ quan phối hợp: Không.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp thẻ cộng tác viên thể dục, thể thao (Mẫu số 2).

- Phí, lệ phí: Không.

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thẻ cộng tác viên.

- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Không.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật Thể dục thể thao năm 2006;

+ Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao;

+ Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 của Uỷ ban Thể dục thể thao hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục thể thao.