UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC

HỆ THỐNG TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung chi tiết hướng dẫn thực hiện thủ tục
Đăng ký hoạt động Thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản.
Lên Xuống

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

          Bước 2. Nộp hồ sơ tại Phòng Văn Hóa và Thông tin thuộc UBND cấp huyện.

           Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ.

           + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

           + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.

          Bước 3. Phòng Văn Hóa và Thông tin sẽ tiến hành kiểm tra, thẩm định thực tế tại cơ sơ, nếu cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định thì tham mưu UBND cấp huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

           Bước 4. Nhận kết quả tại Phòng Văn Hóa và Thông tin thuộc UBND cấp huyện.

          Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy hẹn và giao kết quả cho người đến nhận

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

            + Đơn đăng ký hoạt động thư viện (Theo mẫu quy định);

          + Danh mục vốn tài liệu thư viện hiện có (Theo mẫu quy định);

          + Sơ yếu lý lịch của người đứng tên thành lập thư viện có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) nơi cư trú;

          + Nội quy thư viện.

          - Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

- Thời hạn giải quyết: Văn bản pháp luật chưa quy định thời hạn giải quyết.

- Cơ quan thực hiện TTHC:  

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND cấp huyện.

+ Cơ quan phối hợp: Không.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn đăng ký hoạt động thư viện (mẫu số 1);

+ Danh mục vốn tài liệu thư viện hiện có (mẫu số 2).

- Phí, lệ phí: Không.

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.

- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC:

* Thư viện tư nhân được thành lập khi có đủ các điều kiện sau đây:

+ Có vốn tài liệu ban đầu về một hay nhiều môn loại tri thức khoa học với số lượng ít nhất là 500 bản sách và 1 tên ấn phẩm định kỳ, được xử lý theo quy tắc nghiệp vụ thư viện.

+ Có diện tích đáp ứng yêu cầu về bảo quản vốn tài liệu và phục vụ công chúng với số lượng chỗ ngồi đọc ít nhất 10 chỗ, không ảnh hưởng tới trật tự, an toàn giao thông; đảm bảo vệ sinh môi trường và cảnh quan văn hóa.

+ Có đủ phương tiện phòng cháy, chữa cháy và các trang thiết bị chuyên dùng ban đầu như giá, tủ để tài liệu; bàn, ghế cho người đọc; hộp mục lục hoặc bản danh mục vốn tài liệu thư viện để phục vụ tra cứu; tùy điều kiện cụ thể của thư viện có thể có các trang thiết bị hiện đại khác như máy tính, các thiết bị viễn thông.

+ Người đứng tên thành lập và làm việc trong thư viện:

- Người đứng tên thành lập thư viện phải có quốc tịch Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên; có đầy đủ năng lực pháp lý và năng lực hành vi; am hiểu về sách báo và lĩnh vực thư viện.

- Người làm việc trong thư viện phải tốt nghiệp trung cấp thư viện hoặc tương đương. Nếu tốt nghiệp trung cấp ngành khác thì phải được bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ tương đương trình độ trung cấp thư viện.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Pháp lệnh Thư viện ngày 28/12/2000;

+ Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 06/01/2009, của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng.