UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC

HỆ THỐNG TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung chi tiết hướng dẫn thực hiện thủ tục
Công nhận tổ dân phố văn hoá.
Lên Xuống

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

       Bước 2. Nộp hồ sơ tại UBND phường, thị trấn

          Bước 3. UBND phường, thị trấn kiểm tra và lập tờ trình kèm theo hồ sơ gửi về UBND cấp huyện.

        Bước 4. Phòng Văn Hóa - Thông tin thuộc UBND cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định lại hồ sơ và tham mưu UBND cấp huyện thành lập Đoàn kiểm tra xác minh thực tế, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định thì tham mưu trình UBND cấp huyện ra quyết định.

       Bước 5. Nhận kết quả tại Phòng Văn Hóa - Thông tin thuộc UBND cấp huyện.

                   Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy hẹn và giao kết quả cho người đến nhận

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

          + Báo cáo thành tích 3 năm xây dựng danh hiệu “Tổ dân phố văn hoá” có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, thị trấn;

          + Công văn đề nghị của Ủy ban nhân dân phường, thị trấn;

          + Biên bản kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường, thị trấn (gửi về Ban chỉ đạo huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh);

+ Biên bản phúc tra của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện (vào năm thứ ba).

            - Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: Văn bản pháp luật chưa quy định thời hạn giải quyết.

- Cơ quan thực hiện TTHC:  

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa - Thông tin thuộc UBND cấp huyện; UBND phường, thị trấn.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Phí, lệ phí: Không.

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính, giấy chứng nhận danh hiệu “Tổ dân phố văn hoá”.

- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC:

+ Thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước:

 - Thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng và thực hiện tốt quy ước cộng đồng;

- Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị và Quy chế dân chủ ở cơ sở;

- Chi bộ Đảng và các tổ chức đoàn thể được xếp loại khá trở lên;

- 100% trẻ em đang độ tuổi đi học đều được đến trường; đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở trở lên;

- Bảo đảm Không xảy ra bạo lực gia đình;

- Có phong trào đền ơn đáp nghĩa và hoạt động từ thiện có hiệu quả.

+ Có đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển:

- Có từ 90% hộ trở lên có đời sống kinh tế ổn định; nhiều hộ giàu, dưới 5% hộ nghèo, không có hộ đói;

- Có từ 80% hộ trở lên có nhà ở được xây dựng bền vững, xoá nhà tranh tre dột nát.

+ Có đời sống văn hoá tinh thần lành mạnh, phong phú:

- Có trụ sở làm việc, điểm sinh hoạt văn hoá vui chơi giải trí;

- Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội; không có tệ nạn xã hội (rượu chè say xỉn, cờ bạc, đánh đề, mại dâm, ma tuý, trộm cướp…); không tàng trữ và sử dụng văn hoá phẩm cấm lưu hành;

- Có từ 85% hộ gia đình trở lên được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá” hoặc đạt “Khu dân cư tiên tiến” 03 năm liên tục trở lên;

- Không có dịch bệnh; không để xảy ra ngộ độc thực phẩm đông người; giảm hàng năm 1,5% tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi; trên 90% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ theo quy định, phụ nữ có thai được khám thai định kỳ.

+ Có môi trường cảnh quan sạch đẹp:

- Đường giao thông được trải nhựa hoặc bê-tông; có hệ thống đèn chiếu sáng; đường phố, nơi sinh hoạt công cộng (ở bến, bãi, chợ… ) sạch đẹp; thực hiện tốt pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đô thị;

- Có 100% số hộ được sử dụng nước sạch, vệ sinh môi trường được đảm bảo;

- Tôn tạo bảo vệ cá di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh ở địa phương.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Quyết định số 62/2006/QĐ-BVHTT ngày 23/6/2006 về việc ban hành quy chế công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.

+ Công văn số 404/SVHTT-NSVH ngày 26/7/2007 của Sở Văn hóa thông tin (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch);

+ Công văn số 218/SVHTTDL ngày 12/3/2009 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.