UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC

HỆ THỐNG TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung chi tiết hướng dẫn thực hiện thủ tục
Thủ tục giải quyết tố cáo.
Lên Xuống

- Trình tự thực hiện:

          Bước 1. Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Phòng tiếp dân thuộc Văn phòng hoặc Thanh tra UBND cấp huyện.

           Công chức tiếp dân có trách nhiệm tiếp nhận đơn, kiểm tra tính pháp lý và nội dung vụ việc:

           + Nếu đã đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật, viết phiếu hẹn ngày đến giải quyết. Trường hợp tiếp nhận tố cáo trực tiếp thì phải ghi lại nội dung tố cáo, họ, tên, địa chỉ của người tố cáo; khi cần thiết thì ghi âm lời tố cáo. Bản ghi nội dung tố cáo phải cho người tố cáo đọc lại, nghe lại và ký xác nhận.

Lưu ý: Những đơn tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ, không có chữ ký trực tiếp mà sao chụp chữ ký sẽ không được xem xét giải quyết.

          + Trường hợp hồ sơ còn thiếu, thì yêu cầu bổ sung; nếu không đúng thẩm quyền thì công chức tiếp dân hướng dẫn để người tố cáo gửi đơn đến đúng nơi quy định.

          Bước 3. Người có thẩm quyền giải quyết tố cáo hoặc thủ trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ xác minh phải ra quyết định về việc tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung tố cáo. Sau khi kết thúc việc xác minh, người được giao nhiệm vụ xác minh phải có văn bản kết luận về nội dung tố cáo và phải có những chứng cứ để chứng minh cho kết luận của mình.

          Căn cứ vào kết quả xác minh, kết luận về nội dung tố cáo của người được giao nhiệm vụ xác minh, người có thẩm quyền giải quyết kết luận vụ việc và thông báo cho người tố cáo biết kết quả giải quyết nếu họ có yêu cầu.

Bước 4. Nhận văn bản giải quyết tại Phòng tiếp dân thuộc Văn phòng UBND cấp huyện.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ 6 hàng tuần (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

- Cách thức thực hiện:

          + Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước;

+ Thông qua hệ thống bưu chính.

                   - Thành phần hồ sơ:

+ Đơn tố cáo (có thể viết tay hoặc theo mẫu quy định), nội dung đơn tố cáo phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ người tố cáo; nội dung tố cáo; đồng thời ký tên vào đơn tố cáo đó;

+ Những giấy tờ liên quan đến nội dung tố cáo.

          - Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).

          - Thời gian giải quyết:

+ Thời hạn giải quyết tố cáo không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 90 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

          - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

          + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

          + Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

           - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời.

          - Lệ phí: Không.

          - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn tố cáo.

          - Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:

+ Người tố cáo khi gửi đơn tố cáo, phải trình bày trung thực về nội dung tố cáo; nêu rõ tên, địa chỉ của mình, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tố cáo sai sự thật;

+ Không lợi dụng việc tố cáo để xuyên tạc, vu khống, gây rối trật tự, gây thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân;

+ Người gửi đơn tố cáo phải gửi đơn tố cáo đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          + Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02/12/1998;

          + Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo ngày 15/6/2004;

          + Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo ngày ngày 29/11/2005;

          + Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;

          + Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Thanh tra Chính Phủ về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.