UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC

HỆ THỐNG TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung chi tiết hướng dẫn thực hiện thủ tục
Thủ tục tiếp dân.
Lên Xuống

- Trình tự thực hiện:

          Bước 1. Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật.

Bước 2. Đăng ký lịch tiếp dân tại Phòng tiếp dân thuộc Văn phòng UBND cấp huyện.

Bước 3. Sau khi nhận đăng ký Văn phòng UBND cấp huyện xếp lịch tiếp dân cho Chủ tịch UBND cấp huyện và thông báo cho người đăng ký biết.

          Lịch tiếp: Chủ tịch UBND cấp huyện tiếp dân mỗi tháng ít nhất hai ngày. Ngòai việc tiếp công dân theo định kỳ, Chủ tịch UBND cấp huyện phải tiếp công dân khi có yêu cầu khẩn thiết.

Bước 4. Lãnh đạo UBND cấp huyện sẽ trực tiếp đối thoại và lắng nghe ý kiến phản hồi của công dân. Công dân được quyền yêu cầu những nguyện vọng chính đáng của mình và trình bày trung thực sự việc, cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo của mình và ký xác nhận vào những nội dung mình trình bày. Việc tiếp công dân được ghi vào sổ và lưu giữ tại nơi tiếp công dân. Nếu vụ việc đơn giản, lãnh đạo UBND cấp huyện sẽ trả lời trực tiếp cho công dân. Trường hợp phức tạp, lãnh đạo UBND cấp huyện sẽ phân công cho các phòng, ban chuyên môn tiến hành xác minh, làm rõ những vấn đề còn vướng mắc và sẽ có văn bản trả lời cho công dân

Bước 5. Người dân nhận kết quả tại Phòng tiếp dân thuộc Văn phòng UBND cấp huyện.

 Thời gian tiếp nhận đăng ký: Các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ 6 hàng tuần (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

          - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

                   - Thành phần hồ sơ:

          +  Đơn khiếu nại hoặc tố cáo (có thể viết tay hoặc theo mẫu quy định);

          +  Các giấy tờ khác có liên quan.

          - Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).

          - Thời gian giải quyết: Đối với những khiếu nại thuộc thẩm quyền mà vụ việc rõ ràng, cụ thể, có cơ sở giải quyết thì khi tiếp công dân, Chủ tịch UBND cấp huyện sẽ trả lời ngay cho công dân biết. Nếu vụ việc phức tạp cần nghiên cứu, xem xét thì sẽ nêu rõ thời hạn giải quyết.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

          - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

          + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng UBND cấp huyện và Thanh tra cấp huyện.

          + Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

           - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời.

          - Lệ phí: Không.

          - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

          - Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:

          + Người đến khiếu nại, tố cáo tại nơi tiếp công dân phải xuất trình giấy tờ tùy thân, tuân thủ nội quy nơi tiếp công dân và thực hiện theo sự hướng dẫn của người tiếp công dân;

          + Người đến khiếu nại, tố cáo tại nơi tiếp công dân cử đại diện để trình bày với người tiếp công dân trong trường hợp có nhiều người khiếu nại, tố cáo về cùng một nội dung.

          - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          + Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02/12/1998;

          + Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo ngày 15/6/2004;

          + Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo ngày ngày 29/11/2005;

          + Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;

          + Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Thanh tra Chính Phủ về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.