UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC

HỆ THỐNG TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung chi tiết hướng dẫn thực hiện thủ tục
Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã (đối với trường hợp HTX giải thể tự nguyện).
Lên Xuống

- Trình tự thực hiện:

                        Bước 1. Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật

Bước 2. Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

          Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

          + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nôp.

          + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.

          Bước 3. Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

          Cán bộ kiểm tra giấy hẹn, sau đó trả kết quả cho tổ chức.

          Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến sáng thứ bảy (sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin giải thể;

+ Nghị quyết Đại hội xã viên về việc giải thể hợp tác xã.

          - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết hạn thanh toán nợ và thanh lý hợp đồng mà hợp tác xã đã công bố, cơ quan đăng ký kinh doanh phải ra thông báo chấp thuận hoặc không chấp thuận việc xin giải thể của hợp tác xã.

- Cơ quan thực hiện TTHC:  

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài Chính – Kế hoạch cấp huyện.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài Chính – Kế hoạch cấp huyện.

+ Cơ quan phối hợp: Không.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Phí, lệ phí: Không.

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thông báo chấp thuận hoặc không chấp thuận.

- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Không.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật HTX ngày 26/11/2003;

+ Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã;

+ Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND, ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về ban hành quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.