UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC

HỆ THỐNG TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung chi tiết hướng dẫn thực hiện thủ tục
Đăng ký thay đổi trụ sở chính của Hợp tác xã khi di chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh.
Lên Xuống

- Trình tự thực hiện:

                        Bước 1. Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật

Bước 2. Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

          Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

          + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nôp.

          + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.

          Bước 3. Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

          Cán bộ kiểm tra giấy hẹn, sau đó ghi phiếu thu lệ phí và trả kết quả cho tổ chức.

          Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến sáng thứ bảy (sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hợp tác xã (theo mẫu quy định), nội dung thông báo gồm có: Tên hợp tác xã, số đăng ký kinh doanh, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã; Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến; Họ tên, số chứng minh nhân dân, chữ ký và nơi cư trú của người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã.
        
+ Quyết định của Ban quản trị, biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Hợp tác xã.

          - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: Không quá 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

- Cơ quan thực hiện TTHC:  

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài Chính – Kế hoạch cấp huyện.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài Chính – Kế hoạch cấp huyện.

+ Cơ quan phối hợp: Không.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hợp tác xã (theo mẫu HTXTB-2).

- Phí, lệ phí: Chứng nhận đăng ký nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh 20.000 đồng/ 1 lần thay đổi.

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.

- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Không.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật Hợp tác xã ngày 26/11/2003;

+ Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã;

+ Nghị định số 77/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về mẫu hướng dẫn xây dựng điều lệ HTX;

+ Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+ Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã;

+ Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND, ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về ban hành quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.