UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC

HỆ THỐNG TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung chi tiết hướng dẫn thực hiện thủ tục
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện HTX (bị hư hỏng).
Lên Xuống

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

          Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ:

        + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp;

        + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp bổ sung đầy đủ theo qui định.

Bước 3. Nhận kết quả hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

          Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy hẹn, ghi phiếu thu lệ phí và trả giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho người đến nhận.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến sáng thứ bảy (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

          - Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện; 

+ Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện bị hư hỏng.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời gian giải quyết:  05 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

          - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

          + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện. 

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không.

- Lệ phí: 20.000đ.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Hợp tác xã năm 2003;

+ Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã;

+ Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư hướng dẫn quy định tại Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh HTX;

+ Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/5/2000 của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

            + Quyết định số 95/2001/QĐ-BTC ngày 01/10/2001 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.