UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC

HỆ THỐNG TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung chi tiết hướng dẫn thực hiện thủ tục
Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại.
Lên Xuống

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại phòng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp huyện.

          Cán bộ chuyên môn kiểm tra tính pháp lý:

          + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp. + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ chuyên môn hướng dẫn để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.             

Bước 3. Phòng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn cấp huyện thẩm định hồ sơ, tổ chức khảo sát và lập tờ trình trình UBND cấp huyện quyết định cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trạng trại.

Bước 4. Nhận kết quả tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp huyện.

Cán bộ kiểm tra giấy hẹn, sau đó trả giấy chứng nhận cho người nhận.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

          + Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại;

+ Bản sao giấy chứng nhận kinh tế trang trại;

+ Bản sao hợp lệ (có công chứng hoặc chứng thực của UBND cấp xã) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất để sản xuất kinh doanh nông, lâm, thuỷ sản. Đối với diện tích đất đang sử dụng không có tranh chấp những chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải được UBND xã xác nhận.

          - Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

- Cơ quan thực hiện TTHC:  

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc UBND cấp huyện.

+ Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban liên quan trong huyện, UBND cấp xã.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Phí, lệ phí: Không.

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.

- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Không.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Thông tư liên tịch số 69/2000/TTLT/BNN-TCTK ngày 23/6/2000 của Bộ Nông nghiệp & PTNT và Tổng cục Thống kê hướng dẫn tiêu chí để xác định kinh tế trang trại;

+ Thông tư số 74/2003/TT-BNN ngày 04/7/2003 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc sửa đổi, bổ sung mục III của Thông tư liên tịch số 69/2000/TTLT/BNN-TCTK ngày 23/6/2000 của Bộ Nông nghiệp & PTNT và Tổng cục Thống kê hướng dẫn tiêu chí để xác định kinh tế trang trại;

+ Thông tư liên tịch số 62/2003/TTLT/BNN-TCTK ngày 20/5/2003 của Bộ Nông nghiệp & PTNT và Tổng cục Thống kê hướng dẫn tiêu chí để xác định kinh tế trang trại.

             + Văn bản số 261/HTX ngày 20/5/2004 của Cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn (nay là Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn).