UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC

HỆ THỐNG TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung chi tiết hướng dẫn thực hiện thủ tục
Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng, gỗ vườn, cây trồng phân tán, tự đầu tư gây trồng hoặc vay ưu đãi của các tổ chức, doanh nghiệp thuộc tỉnh.
Lên Xuống

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp huyện.

          Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

          + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

          + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh theo đúng quy định.

Bước 3. Trong quá trình thẩm định hồ sơ:

          + Nếu trong quá trình thẩm định hồ sơ tại cơ sở thực tế đúng với các điều kiện theo quy định, thì tiến hành cấp giấy cho tổ chức.

          + Nếu trong quá trình thẩm định hồ sơ tại cơ sở thực tế không đúng với quy định thì chuyên viên trực tiếp xử lý phải thông báo cho tổ chức yêu cầu bổ sung theo quy định.

Bước 4.Nhận kết quả tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp huyện.       

Cán bộ kiểm tra giấy hẹn, sau đó giao trả giấy phép.

Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ; buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

          + Xác định địa danh, diện tích khu khai thác;

+ Xác định tuổi, trữ lượng, tỷ lệ lợi dụng và sản lượng;

+ Lập bản đồ khu khai thác tỷ lệ 1/5.000;

+ Lập phương án trồng lại rừng;

+ Tổng hợp hồ sơ khai thác.

          - Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: Văn bản pháp luật chưa quy định thời hạn giải quyết.

- Cơ quan thực hiện TTHC:  

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc UBND cấp huyện.

+ Cơ quan phối hợp: Không.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Phí, lệ phí: Không.

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.

- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Không.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật Bảo vệ và phát triển rừng số 29/2004/QH11;

+ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;

            + Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác.