UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC

HỆ THỐNG TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung chi tiết hướng dẫn thực hiện thủ tục
Xác nhận, cấp đổi hiện vật khen thưởng theo thẩm quyền cấp huyện.
Lên Xuống

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận nhận hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn ngươi nộp bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.

          Bước 3. Phòng Nội vụ cấp huyện tham mưu UBND cấp huyện ký xác nhận.

Bước 4. Nhận kết quả tại Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện.

Cán bộ chuyên môn kiểm tra giấy giới thiệu (nếu là tập thể) trước khi trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

          Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

          + Phiếu đề nghị cấp đổi hiện vật (theo mẫu quy định) có xác nhận của UBND cấp xã;

+ Photo bằng (nếu có).

- Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: Văn bản pháp luật không quy định thời hạn giải quyết.

- Cơ quan thực hiện TTHC:  

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện.

+ Cơ quan phối hợp: Không.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu đề nghị cấp đổi hiện vật (mẫu số 1).

- Phí, lệ phí: Không.

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận.

- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Không.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật Thi đua khen thưởng năm 2003;

+ Luật Thi đua khen thưởng đã được sửa đổi, bổ sung năm 2005;

           + Nghị định số 122/2005/NĐ-CP ngày 04/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng.

             + Công văn số 24-TĐKT ngày 03/3/1995 của Viện thi đua – Khen thưởng về việc cấp đổi hiện vật khen thưởng bị mất, hư.
PHỤ LỤC LĨNH VỰC NỘI VỤ CẤP HUYỆN.doc