UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC

HỆ THỐNG TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung chi tiết hướng dẫn thực hiện thủ tục
Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện, xã.
Lên Xuống

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cá nhân, tổ chức hội chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện.

         Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

         + Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận viết Phiếu hẹn giao cho người nộp.                   

         + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn để cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.             

          Bước 3. Phòng Nội vụ cấp huyện phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, sau đó tham mưu cho UBND cấp huyện ra văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận.

          Bước 4. Nhận kết quả tại Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện.

            Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy hẹn trước khi trả kết quả cho người nhận.

           Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

          + Đơn xin công nhận ban vận động thành lập hội, nêu rõ tên hội, tôn chỉ, mục đích của hội, lĩnh vực mà hội dự kiến hoạt động, phạm vi hoạt động, dự kiến thời gian trù bị thành lập hội và tạm thời làm địa điểm hội họp;

+ Danh sách và trích ngang của những người dự kiến trong ban vận động thành lập hội: họ, tên, ngày, tháng, năm sinh; trú quán; trình độ văn hóa; trình độ chuyên môn.

- Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: Văn bản không qui định thời hạn giải quyết.

- Cơ quan thực hiện TTHC:  

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện.

+ Cơ quan phối hợp: Không.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Phí, lệ phí: Không.

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.

- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC:

+  Hội hoạt động trong phạm vi cấp huyện, xã có ít nhất 03 thành viên;

+ Có mục đích hoạt động không trái pháp luật; Không trùng lắp về tên gọi và lĩnh vực hoạt chính với hội đã được thành lập hợp pháp trước đó trên cùng địa bàn lãnh thổ;

+ Có trụ sở.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

            + Thông tư số 01/2004/TT-BNV ngày 15/01/2004 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2003/NĐ-CP.
PHỤ LỤC LĨNH VỰC NỘI VỤ CẤP HUYỆN.doc