UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC

HỆ THỐNG TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung chi tiết hướng dẫn thực hiện thủ tục
Chấp thuận hội nghị, Đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở.
Lên Xuống

- Trình tự thực hiện:

           Bước 1. Tổ chức tôn giáo chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

            Bước 2. Nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện.

           Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

           + Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận viết giấy hẹn giao cho người nộp;                  

           + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn để tổ chức tôn giáo bổ sung đầy đủ theo quy định.             

            Bước 3. Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, sau đó tham mưu cho UBND cấp huyện ra văn bản chấp thuận, trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản cho tổ chức biết và nêu rõ lý do.

          Bước 4. Tổ chức tôn giáo nhận kết quả tại Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện.

            Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy hẹn sau đó trả kết quả cho tổ chức tôn giáo.

   Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

          - Thành phần hồ sơ:

           + Văn bản đề nghị, trong đó nêu rõ lý do tổ chức, dự kiến thành phần, số lượng người tham dự, nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị, đại hội;

          + Báo cáo hoạt động của tổ chức tôn giáo cơ sở.

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

- Thời gian giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ  hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

          - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an cấp huyện, UBMTTQ VN cấp huyện, UBND cấp xã.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Lệ phí: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận.

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo ngày 18/6/2004;

            + Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.