UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC

HỆ THỐNG TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung chi tiết hướng dẫn thực hiện thủ tục
Tiếp nhận đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong huyện, quận, thị xã.
Lên Xuống

- Trình tự thực hiện:

           Bước 1. Tổ chức tôn giáo chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

            Bước 2. Nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện.

            Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

             + Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải nhận đăng ký của tổ chức tôn giáo;    

          + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn để tổ chức tôn giáo bổ sung đầy đủ theo quy định. 

          * Lưu ý: Sau 45 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ, nếu cơ quan nhà nước có thẩm quyền không có ý kiến khác, thì hội đoàn được hoạt động theo nội dung đã đăng ký.           

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

          - Thành phần hồ sơ:

          + Văn bản đăng ký, trong đó nêu rõ tên tổ chức tôn giáo, tên hội đoàn, cá nhân chịu trách nhiệm về hoạt động của hội đoàn;

          + Danh sách những người tham gia điều hành hội đoàn;

          + Nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động của hội đoàn, trong đó nêu nêu rõ mục đích hoạt động, hệ thống tổ chức và quản lý của hội đoàn.

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

- Thời gian giải quyết: Trong ngày.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

          - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an cấp huyện, UBMTTQ VN cấp huyện, UBND cấp xã.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Lệ phí: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tiếp nhận đăng ký.

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo ngày 18/6/2004;

            + Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.