UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC

HỆ THỐNG TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung chi tiết hướng dẫn thực hiện thủ tục
Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Lên Xuống

- Trình tự thực hiện:

           Bước 1. Tổ chức tôn giáo chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

            Bước 2. Nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện.

            Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

           + Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận viết giấy hẹn giao cho người nộp.                    

           + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn để tổ chức tôn giáo bổ sung đầy đủ theo quy định.             

            Bước 3. Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, sau đó tham mưu cho UBND cấp huyện ra văn bản cấp đăng ký, trường hợp từ chối cấp đăng ký phải trả lời bằng văn bản cho tổ chức biết và nêu rõ lý do.

            Bước 4. Tổ chức tôn giáo nhận kết quả tại Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện.

             Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy hẹn sau đó trả kết quả cho tổ chức tôn giáo.

             Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

          - Thành phần hồ sơ:

           + Văn bản đăng ký, trong đó nêu rõ tên dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác, trụ sở hoặc nơi làm việc, tên người đứng đầu dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác;

          + Danh sách tu sĩ;

          + Nội  quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động, trong đó nêu rõ tôn chỉ, mục đích hoạt động, hệ thống tổ chức và quản lý, cơ sở vật chất, hoạt động xã hội, hoạt động quốc tế (nếu có) của dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể.

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

- Thời gian giải quyết: Không quá 60 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ  hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

          - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an cấp huyện, UBMTTQ VN cấp huyện, UBND cấp xã.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Lệ phí: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký.

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo ngày 18/6/2004;

            + Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.
PHỤ LỤC LĨNH VỰC NỘI VỤ CẤP HUYỆN.doc