UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC

HỆ THỐNG TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung chi tiết hướng dẫn thực hiện thủ tục
Hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đến thăm viếng mộ.
Lên Xuống

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Phòng Lao động thương binh và Xã hội cấp huyện nơi đến.

          Khi đến nộp hồ sơ công dân phải xuất trình giấy CMND để kiểm tra, đối chiếu.

          Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phải tiếp nhận giải quyết.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định.

Bước 3.Nhận kết quả tại Phòng Lao động thương binh – Xã hội  cấp huyện.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

          - Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí thăm viếng mộ liệt sỹ (theo mẫu quy định);

+ Giấy xác nhận do Phòng Lao động thương binh – Xã hội cấp huyện nơi quản lý mộ liệt sỹ.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời gian giải quyết: Trong ngày.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

          - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện.

+ Cơ quan phối hợp: Không.

          - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí thăm viếng mộ liệt sỹ.

- Lệ phí: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Mức tiền hỗ trợ theo quy định.

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:

+ Đối tượng được hỗ trợ gồm: Cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con, người có công nuôi dưỡng liệt sỹ, anh, chị em ruột; người được thân nhân liệt sỹ ủy quyền.

+  Số người được hỗ trợ: không quá 3 người/lần/năm.

          - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          + Nghị định số 16/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ quy định về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng liệm, bia ghi tên liệt sỹ;

          + Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 29/01/2008 của Bộ Lao động Thương binh – Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục và mức hỗ trợ thân nhân liệt sỹ đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sỹ;

                 + Công văn số 2054/LĐTBXH-TBLSNCC ngày 19/8/2008 của Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc triển khai thực hiện Thông tư 01/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC.
PHỤ LỤC LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG CẤP HUYỆN.doc