UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC

HỆ THỐNG TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung chi tiết hướng dẫn thực hiện thủ tục
Cấp giấy báo tử cho liệt sỹ.
Lên Xuống

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

          Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định.

Bước 3. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy hẹn và giao kết quả cho người đến nhận.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

          - Thành phần hồ sơ:

          - Đơn đề nghị cấp giấy báo tử của gia đình liệt sỹ có xác nhận của UBND cấp xã nơi đăng ký thường trú;

- Biên bản xảy ra sự việc do cơ quan quản lý người hy sinh hoặc UBND cấp xã nơi xảy ra sự việc lập. Trường hợp dũng cảm đấu tranh chống tội phạm thì kèm theo bản án hoặc kết luận của cơ quan điều tra (nếu không xử án). Ngoài ra đối tượng thuộc một trong các trường hợp sau thì được cấp giấy báo tử:

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh bị chết do vết thương tái phát trong các trường hợp:

+ Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên chết do vết thương tái phát (có xác nhận của cơ sở y tế); 

+ Suy giảm khả năng lao động từ 21% đến 80% chết trong khi đang điều trị vết thương tái phát tại bệnh viện cấp tỉnh trở lên (phải có bệnh án điều trị của bệnh viện cấp tỉnh trở lên). Không áp dụng đối với thương binh loại B; 

+ Người hy sinh đã được ghi là liệt sĩ trong các giấy tờ như: giấy báo tử trận; Huân chương, Huy chương; giấy chứng nhận đeo Huân chương, Huy chương; Bảng vàng danh dự; Bảng gia đình vẻ vang hoặc lịch sử Đảng của cấp xã, phường, thị trấn trở lên;

+ Người hy sinh trong chiến đấu hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu đã được nhân dân, chính quyền địa phương suy tôn, đưa hài cốt vào an táng trong nghĩa trang liệt sĩ (có giấy xác nhận của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội nơi đang quản lý mộ);

- Giấy chứng nhận thân nhân trong gia đình liệt sĩ do UBND cấp xã nơi thân nhân của liệt sỹ cư trú cấp (theo mẫu quy định). 

          - Số lượng hồ sơ:  02 (bộ).

          - Thời gian giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ  hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

          - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện.

+ Cơ quan phối hợp: Không.

          - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Giấy chứng nhận thân nhân trong gia đình liệt sĩ (mẫu 3-LS2).

- Lệ phí: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy báo tử.

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:

+ Người hy sinh thuộc cơ quan huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là cấp huyện hoặc xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã) kể cả doanh nghiệp đóng trên địa cấp huyện.

+ Dũng cảm đấu tranh chống lại hoặc ngăn chặn các hành vi nguy hiểm cho xã hội là tội phạm được quy định trong Bộ Luật hình sự.

+ Dũng cảm làm những công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng, an ninh, dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân.

          - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          + Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005;

       + Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

+ Thông tư số 07/2006/TT- BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với Cách mạng;

            + Thông tư số 25/2007/TT-BLĐTBXH ngày 15/11/2007 của Bộ Lao động- thương binh và Xã hội hướng dẫn bổ sung việc thực hiện ưu đãi đối với người có công với cách mạng.
PHỤ LỤC LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG CẤP HUYỆN.doc