UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC

HỆ THỐNG TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung chi tiết hướng dẫn thực hiện thủ tục
Đề nghị giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng.
Lên Xuống

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã nơi đăng ký thường trú.

Bước 3. UBND cấp xã sẽ xác nhận và lập danh sách đối tượng đề nghị hưởng chế độ và chuyển hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

Bước 4. Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội kiểm tra, lập danh sách kèm theo hồ sơ chuyển về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

Bước 5. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội kiểm tra, quyết định trợ cấp.

Bước 6. Sau khi nhận quyết định trợ cấp của Sở Lao động thương binh và xã hội, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ chuyển quyết định về UBND cấp xã, UBND cấp xã có trách nhiệm thông báo cho người được hưởng chế độ đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

          - Thành phần hồ sơ:

          - Bản khai cá nhân (theo mẫu quy định) có xác nhận của UBND cấp xã.

+ Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc “Bằng có công với nước” hoặc Huân chương, Huy chương kháng chiến;

+ Trường hợp người có công giúp đỡ cách mạng có tên trong hồ sơ khen thưởng nhưng không có tên trong bằng “Có công với nước”, Huân chương, Huy chương kháng chiến của gia đình thì kèm theo giấy xác nhận của cơ quan Thi đua – Khen thưởng cấp huyện.

- Số lượng hồ sơ: 03 (bộ).

- Thời gian giải quyết: Không quá 34 ngày kể từ khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ (UBND cấp xã 07 ngày, Phòng lao động thương binh – Xã hội cấp huyện 07 ngày, Sở lao động- Thương binh và Xã hội 20 ngày).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

          - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

        + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội cấp huyện và UBND cấp xã.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

          - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản khai cá nhân (Mẫu số 10- CC1)

- Lệ phí: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:

+ Người được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước";

+ Người trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước" trước cách mạng tháng Tám năm 1945;

+ Người được tặng Huân chương kháng chiến hoặc Huy chương kháng chiến;

+ Người trong gia đình được tặng Huân chương kháng chiến hoặc Huy chương kháng chiến.

          - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005;

+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

       + Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng;

+ Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu Ban hành quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu;

            + Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND ngày 23/6/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế liên thông tại UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
PHỤ LỤC LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG CẤP HUYỆN.doc