UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC

HỆ THỐNG TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung chi tiết hướng dẫn thực hiện thủ tục
Giải quyết cấp thẻ bảo hiểm y tế
Lên Xuống

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơtạiBộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã nơi quản lý hồ sơ người có công.

Bước 3. Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc, UBND cấp xã sẽ kiểm tra, xác nhận vào bản khai của người có công với cách mạng và lập danh sách kèm theo hồ sơ gửi về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.

Bước 4. Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội cấp huyện kiểm tra, lập danh sách hồ sơ hợp lệ chuyển về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bước 5. Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh xem xét tổng hợp danh sách chuyển Bảo hiểm xã hội tỉnh đăng ký mua thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng được hưởng trợ cấp theo quy định.

Bước 6. Sau khi có Thẻ bảo hiểm y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh sẽ chuyển cho Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội cấp huyện để gửi thẻ về UBND cấp xã. UBND cấp xã có trách nhiệm thông báo cho người hưởng chế độ lên nhận thẻ tại UBND cấp xã.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

          - Thành phần hồ sơ:

        + Bản khai cá nhân (theo mẫu quy định) có xác nhận của UBND cấp xã;

+ Danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế tại địa phương của UBND cấp xã;

+ Bản sao có chứng thực một trong những giấy tờ chứng minh là người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định.

+ Bản sao có chứng thực CMND.

          - Số lượng hồ sơ:  02 (bộ).

          - Thời gian giải quyết: Không quá 24 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (UBND cấp xã 07 ngày; Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội cấp huyện 07 ngày; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 10 ngày).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

          - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

          + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội cấp huyện và UBND cấp xã.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

          - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản khai cá nhân (Mẫu số 13)        

- Lệ phí: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ bảo hiểm y tế.

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:

+ Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm1945. Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 1945;

+ Người hoạt động cách mạng trước tháng Tám năm 1945;

+ Vợ (hoặc chồng), bố mẹ đẻ, con của liệt sĩ, người có công nuôi liệt sĩ

+ Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

+ Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh bị mất sức lao động do thương tật từ 21% trở lên, kể cả thương binh loại B được xác nhận từ 31/12/1993 trở về trước;

+ Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày có giấy chứng nhận theo quy định;

+ Bệnh binh bị mất sức lao động do bệnh tật từ 61% trở lên, kể cả bệnh binh hạng 3 bị mất sức lao động từ 41% đến 60% được xác nhận từ 31 tháng 12 năm 1994 trở về trước;

+ Người có công giúp đỡ cách mạng;

+ Người được hưởng trợ cấp phục vụ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

+ Con của: thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, từ 18 tuổi trở xuống hoặc trên 18 tuổi nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị bệnh tật nặng khi hết thời hạn hưởng BHYT vẫn bị khả năng suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

+ Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được Nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến, Huy chương Kháng chiến.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

          +  Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng;

          + Thông tư liên tịch số 21/2005/TTLT-BYT-BTC ngày 27/7/2005 của liên Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế bắt buộc;

+ Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT–BLĐTBXH–BYT ngày 21/11/2006 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Y tế hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng;

+ Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu Ban hành quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu;

            + Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND ngày 23/6/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế liên thông tại UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
PHỤ LỤC LĨNH VỰC NỘI VỤ CẤP HUYỆN.doc