UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC

HỆ THỐNG TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung chi tiết hướng dẫn thực hiện thủ tục
Hỗ trợ tiền sửa chữa nhà.
Lên Xuống

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã nơi đăng ký thường trú.

Bước 3. UBND cấp xã căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương và từng đối tượng, tổ chức Hội đồng xét duyệt hàng năm, tổng hợp danh sách, xác nhận và chuyển hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

Bước 4. Phòng Lao động-thương binh và Xã hội cấp huyện kiểm tra danh sách do UBND cấp xã đề nghị, lập biên bản xác minh từng trường hợp, sau đó trình UBND cấp huyện ký văn bản đề nghị từng trường hợp cụ thể và chuyển hồ sơ về Sở Lao động thương binh và Xã hội.

Bước 5. Sở Lao động-thương binh và Xã hội kiểm tra hồ sơ, đối chiếu tiêu chuẩn đối tượng theo quy định và trình UBND tỉnh phê duyệt từng trường hợp.

Bước 6. Quyết định được chuyển về Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội cấp huyện để thông báo cho UBND cấp xã mời người được hưởng chế độ đến Phòng Lao động thương binh và Xã hội cấp huyện nhận kết quả.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

          - Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị hỗ trợ tiền sửa chữa nhà (theo mẫu quy định) có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú và quản lý chế độ;

+ Bản chiết tính chi tiết sửa chữa nhà;

+ Bản sao có chứng thực hộ khẩu gia đình (trong trường hợp có hai đối tượng được hưởng chế độ trở lên);

+ Bản sao có chứng thực các loại giấy tờ chứng nhận người có công, các giấy tờ liên quan đến chế độ ưu đãi người có công.

+ Danh sách đối tượng được đề nghị hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà của UBND cấp xã.

- Số lượng hồ sơ: 03 (bộ).

- Thời gian giải quyết: Vào tháng 6 hàng năm.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

          - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

          + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.

          + Cơ quan phối hợp: Không.

          - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị hỗ trợ tiền sữa chữa nhà.

- Lệ phí: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:

+ Người có công với cách mạng đã có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng nhà quá dột nát, chật chội, không đảm bảo điều kiện sống trung bình so với cộng đồng nơi họ cư trú mà không có khả năng khắc phục;

+  Việc xem xét hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở phải tuỳ theo điều kiện, khả năng của địa phương;

+ Không thực hiện chế độ hỗ trợ đối với những đối tượng đã được cấp đất, hoá giá nhà trước ngày 27/02/1996.

          - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005;

          +  Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở;

+ Quyết định 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 118/TTg;       

+  Quyết định số 419/QĐ-UB ngày 22/01/1999 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu ban hành quy định về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở;

+ Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu Ban hành quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu

            + Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND ngày 23/6/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế liên thông tại UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
PHỤ LỤC LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG CẤP HUYỆN.doc