UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC

HỆ THỐNG TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung chi tiết hướng dẫn thực hiện thủ tục
Giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học.
Lên Xuống

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã nơi đăng ký thường trú.

Bước 3. UBND cấp xã tiến hành họp Hội đồng chính sách xem xét từng trường hợp và lập danh sách đề nghị, chuyển toàn bộ giấy tờ hồ sơ kèm danh sách đề nghị đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.

          Bước 4. Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội cấp huyện:

          Kiểm tra, lập danh sách những người đủ điều kiện trình UBND cấp huyện cấp giấy xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, chuyển danh sách kèm các giấy tờ về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

          Bước 5. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội: Giới thiệu giám định tại Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh, sau đó ra Quyết định trợ cấp và lập phiếu trợ cấp. 

          Bước 6. Sau khi nhận quyết định trợ cấp của Sở Lao động-thương binh và xã hội, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội cấp huyện sẽ chuyển danh sách về UBND cấp xã, UBND cấp xã có trách nhiệm thông báo cho đối tượng được hưởng chế độ đến tại UBND cấp xã để nhận kết quả.

 Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

          - Thành phần hồ sơ:

+ Bản khai cá nhân (theo mẫu quy định);

+ Bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ: Lý lịch, quyết định phục viên, xuất ngũ, giấy XYZ xác nhận hoạt động ở chiến trường; giấy chuyển thương, chuyển viện; giấy điều trị; Huân chương, Huy chương chiến sĩ giải phóng hoặc một trong những giấy tờ chứng nhận tình trạng bệnh, tật sau:

- Biên bản giám định bệnh tật của Hội đồng giám định y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên kết luận mắc một trong những bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hoá học/dioxin theo quyết định số 09/2008/QĐ-BYT ngày 20/02/2008 của Bộ Y tế và tỷ lệ suy giảm khả năng lao động;

- Giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh do thương tật, bệnh tật ở cột sống mà liệt hai chi dưới của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Trung tâm điều dưỡng thương, bệnh binh thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

- Trường hợp người hoạt động kháng chiến không có vợ (chồng) hoặc có vợ (chồng) nhưng không có con hoặc đã có con trước khi tham gia kháng chiến, sau khi trở về không sinh thêm con, nay đã hết tuổi lao động (nữ đủ 55 tuổi, nam đủ 60 tuổi) thì phải có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã);

- Giấy chứng nhận tình trạng con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị dị dạng, dị tật có xác nhận của Trạm y tế cấp xã.

- Số lượng hồ sơ:  03 (bộ).

- Thời gian giải quyết: Không quá 36 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (UBND cấp xã 09 ngày, Phòng lao động thương binh–Xã hội cấp huyện 07 ngày, Sở lao động thương binh và Xã hội tỉnh 20 ngày). Không tính thời gian Sở Lao động thương binh và Xã hội giới thiệu giám định y khoa (trường hợp phải giám định).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

          - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

          + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.

          + Cơ quan phối hợp: Trạm Y tế cấp xã.

          - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản khai cá nhân (Mẫu số 2 – HH).

- Lệ phí: Không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:

+ Đã công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu từ tháng 8 năm 1961 đến 30 tháng 4 năm 1975 tại các vùng mà quân đội Mỹ đã sử dụng chất độc hoá học;

+ Bị mắc bệnh làm suy giảm khả năng lao động, sinh con dị dạng, dị tật hoặc vô sinh do hậu quả của chất độc hoá học.

          - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          + Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

          + Thông tư số 07/2006/TT- BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với Cách mạng;

          + Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTBXH ngày 07/4/2009 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung Mục VII Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006;

           + Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT ngày 20/02/2008 của Bộ Y tế ban hành danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin;

+ Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Ban hành quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

            + Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND ngày 23/6/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế liên thông tại UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.
PHỤ LỤC LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG CẤP HUYỆN.doc