UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC

HỆ THỐNG TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung chi tiết hướng dẫn thực hiện thủ tục
Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng (trường hợp di chuyển hồ sơ từ huyện này sang huyện khác trong tỉnh).
Lên Xuống

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2.Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã.

Bước 3. UBND cấp xã sẽ xác nhận vào Đơn đề nghị di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng và lập danh sách kèm theo giấy tờ gửi về Phòng Lao động-Thương binh và xã hội thuộc UBND cấp huyện.

Bước 4. Phòng Lao động-Thương binh và xã hội cấp huyện lập danh sách gửi Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

Bước 5. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tiếp nhận, đăng ký quản lý đối tượng và thực hiện các chế độ theo quy định.

    Thời gian nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ 6 (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

          - Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị di chuyển hồ sơ của người có công với cách mạng có xác nhận của UBND cấp xã.

+ Bản sao có chứng thực (sổ hộ khẩu nơi cư trú mới hoặc sổ tạm trú dài hạn tại nơi cư trú mới).

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

- Thời gian giải quyết: Không quá 09 ngày làm việc (UBND cấp xã 03 ngày, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội cấp huyện 03 ngày, Sở Lao động thương binh và xã hội 03 ngày).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

          - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

          + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội cấp huyện và UBND cấp xã.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

          - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Lệ phí: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Danh sách đối tượng người có công được chuyển về nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú dài hạn mới.

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: Không.

          - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          + Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

          + Thông tư số 07/2006/TT- BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với Cách mạng;

          + Thông tư số 02/2007/TT-BLĐTBXH ngày 16/01/2007 bổ sung, sửa đổi một số điểm của Thông tư 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động thương binh – Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng;

+ Quyết định số 36/2008/QĐ–UBND ngày 23/6/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

+ Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Ban hành quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu.

PHỤ LỤC LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG CẤP HUYỆN.doc