UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC

HỆ THỐNG TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung chi tiết hướng dẫn thực hiện thủ tục
Giải quyết chế độ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình.
Lên Xuống

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã nơi quản lý hồ sơ hưởng trợ cấp.

Bước 3. UBND cấp xã sẽ kiểm tra, xác nhận và lập danh sách gửi về Phòng Lao động thương binh–Xã hội cấp huyện.

Bước 4. Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội cấp huyện kiểm tra, lập danh sách hồ sơ chuyển về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh.

Bước 5. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh kiểm tra, đối chiếu hồ sơ đang quản lý để xét duyệt danh sách; Quyết định trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, cấp Sổ theo dõi gửi về Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội.

Bước 6. Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội cấp huyện sẽ chuyển kết quả về UBND cấp xã. UBND cấp xã có trách nhiệm thông báo cho đối tượng được hưởng chính sách liên hệ tại UBND xã để nhận kết quả.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

          - Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai nhận trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình đối với người có công cách mạng (theo mẫu quy định) có xác nhận của UBND cấp xã;

+ Danh sách đối tượng hưởng chế độ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình do UBND cấp xã lập;

+ Giấy chỉ định của các cơ sở chỉnh hình phục hồi chức năng thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc của bệnh viện cấp tỉnh trở lên;

+ 01 ảnh 2x3.

- Số lượng hồ sơ:   02 (bộ).

- Thời gian giải quyết: Không quá 18 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó UBND cấp xã 03 ngày; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện 05 ngày; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 10 ngày).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

          - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

          + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

          - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai nhận trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình đối với người có công cách mạng (mẫu số 03- CSSK)

- Lệ phí: không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính; Sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng.

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:

* Đối tượng được hưởng chế độ cấp tiền mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình gồm:

+ Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

+ Người hoạt động cách từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945;

+ Thân nhân của liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng;

+ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng;

+ Anh hùng Lực lương vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;

+ Thương binh; bệnh binh;

+ Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng;

+ Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày được nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến, Huy chương Kháng chiến;

+ Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương “ Tổ quốc ghi công” hoặc “Bằng có công với nước”;

+ Con đẻ bị dị dạng, dị tật của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

          - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          + Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

          + Thông tư số 07/2006/TT- BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với Cách mạng;

          + Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT–BLĐTBXH–BYT ngày 21/11/2006 của Bộ Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Y tế hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng;

          + Quyết định số 36/2008/QĐ–UBND ngày 23/6/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

                    + Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Ban hành quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
PHỤ LỤC LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG CẤP HUYỆN.doc