UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC

HỆ THỐNG TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung chi tiết hướng dẫn thực hiện thủ tục
Đề nghị cấp lại Bằng “ Tổ quốc ghi công”
Lên Xuống

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã nơi quản lý hồ sơ và hưởng trợ cấp.

Bước 3. UBND cấp xã sẽ kiểm tra, xác nhận vào đơn đề nghị của thân nhân liệt sỹ và lập danh sách kèm theo giấy tờ trên gửi về Phòng Lao động–Thương binh và Xã hội cấp huyện.

Bước 4. Phòng Lao động–Thương binh và Xã hội cấp huyện kiểm tra, lập danh sách hồ sơ hợp lệ chuyển về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh.

Bước 5.Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh xem xét lập danh sách kèm tờ trình gửi về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (Cục Người có công) để tổng hợp, trình cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công”. 

Bước 6. Bằng “Tổ quốc ghi công” được gửi về Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện để chuyển về UBND cấp xã. UBND cấp xã có trách nhiệm thông báo cho thân nhân liệt sỹ đến nhận Bằng “Tổ quốc ghi công” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã.

 Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

          - Thành phần hồ sơ:

 Đơn đề nghị cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công” có xác nhận của UBND cấp xã.

- Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).

- Thời gian giải quyết: Không quá 18 ngày làm việc cơ quan có thẩm quyền phải lập danh sách kèm tờ trình gửi về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (trong đó UBND cấp xã 03 ngày làm việc, Phòng Lao động thương binh và Xã hội cấp huyện 06 ngày làm việc, Sở Lao động thương binh và Xã hội 09 ngày làm việc). 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

          - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

          + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện, Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

          - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Lệ phí: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bằng tổ quốc ghi công được cấp lại.

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: Việc cấp lại bằng tổ quốc ghi công thực hiện đối với các trường hợp bằng tổ quốc ghi công bị hư hỏng, rách nát, mối mọt hoặc thất lạc; không tiến hành cấp lại bằng tổ quốc ghi công một cách đồng loạt.       

          - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          + Thông tư số 25/2007/TT-BLĐTBXH ngày 15/11/2007 của Bộ Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn bổ sung việc thực hiện ưu đãi đối với người có công với cách mạng;

          + Quyết định số 36/2008/QĐ – UBND ngày 23/6/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

+ Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Ban hành quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu.
PHỤ LỤC LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG CẤP HUYỆN.doc