UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC

HỆ THỐNG TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung chi tiết hướng dẫn thực hiện thủ tục
Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc Trung học cơ sở.
Lên Xuống

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

         Bước 2. Nộp hồ sơ tại nhà trưòng hoặc Trung tâm giáo dục thường xuyên nơi học.

         Bước 3. Giám đốc Trung tâm hoặc Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm xem xét đơn và giải quyết theo yêu cầu của phụ huynh học sinh.

         Bước 4. Nhận kết quả tại nhà trưòng hoặc Trung tâm giáo dục thường xuyên nơi học sinh học.

                   Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký;

+ Văn bản đồng ý của trường nơi xin chuyển đến.

          - Số lượng hồ sơ:   01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: Văn bản pháp luật chưa quy định thời hạn giải quyết.

- Cơ quan thực hiện TTHC:  

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Trung tâm hoặc Hiệu trưởng nhà trưòng nơi đi.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Giám đốc Trung tâm hoặc Hiệu trưởng nhà trưòng nơi đi.

+ Cơ quan phối hợp: Không.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Phí, lệ phí: Không.

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy giới thiệu chuyển trường.

- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Không.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Nghị định số 88/2001/NĐ-CP ngày 22/11/2001 của Chính phủ về thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

           + Thông tư số 17/2003/TT-BGDĐT ngày 28/4/2003 hướng dẫn Điều 3, Điều 7, Điều 8 của Nghị định số 88/2001/NĐ-CP ngày 22/11/2001 của Chính phủ về thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
PHỤ LỤC LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẤP HUYỆN.doc