UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC

HỆ THỐNG TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung chi tiết hướng dẫn thực hiện thủ tục
Quy trình tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông - đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Lên Xuống

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Các cơ sở giáo dục phổ thông làm hồ sơ đăng ký kiểm định (Thời gian đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện trong tháng 3 hoặc tháng 11 hằng năm).

          Bước 2. Nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện.

          Cán bộ tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục phổ thông:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn giao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu thì yêu cầu đơn vị bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.

          Bước 3. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo cho cơ sở giáo dục biết hồ sơ được chấp nhận để đánh giá ngoài hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện;

          Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, gửi công văn (kèm theo hồ sơ đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục) đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức đánh giá ngoài và thông báo cho cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý được đánh giá ngoài biết;

          Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện có trách nhiệm hằng năm tháng 01 và tháng 5, báo cáo Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về danh sách các cơ sở giáo dục hoàn thành báo cáo tự đánh giá được chấp thuận đánh giá ngoài. 

          Bước 4. Nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện     

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Bản đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục (Phụ lục 2);

          + Báo cáo tự đánh giá (03 bản) và các văn bản, tài liệu, thông tin, minh chứng kèm theo.

          - Số lượng hồ sơ:   01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: Không quá 35 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Cơ quan thực hiện TTHC:  

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo; Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ sở giáo dục.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục (Phụ lục 2).

- Phí, lệ phí: Không.

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.

- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Không.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật giáo dục năm 2005;

             + Quyết định số 83/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “ Quy định về quy trình kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông”.
PHỤ LỤC LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẤP HUYỆN.doc