UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC

HỆ THỐNG TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung chi tiết hướng dẫn thực hiện thủ tục
Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp trung học cơ sở
Lên Xuống

- Trình tự thực hiện:

          Bước 1. Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

          Bước 2. Nộp hồ sơ tại phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện.

           Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

           + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận viết giấy giới thiệu về trường;

            + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định.

             Bước 3. Nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện.       

   Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

          - Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin học do cha hoặc  mẹ hoặc người giám hộ ký;

* Hồ sơ học tập gồm:

+ Học bạ (bản gốc và bản dịch sang tiếng Việt);

+ Giấy chứng nhận tốt nghiệp của lớp hoặc cấp học dưới tại nước ngoài (bản gốc và bản dịch sang tiếng Việt);

+ Bằng tốt nghiệp cấp học dưới tại Việt Nam trước khi ra nước ngoài (nếu có);

+ Bản sao giấy khai sinh, kể cả học sinh được sinh ra ở nước ngoài;

+ Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời gian giải quyết: Trong ngày.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

          - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện.

+ Cơ quan phối hợp: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Lệ phí: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy giới thiệu.

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:  

* Đối tượng học sinh Việt Nam về nước:

+ Học sinh học ở nước ngoài diện được cấp học bổng theo các Hiệp định, thỏa thuận giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế;

+ Học sinh học ở nước ngoài theo diện du học tự túc hoặc theo hợp đồng đào tạo giữa các cơ sở giáo dục của Việt Nam với các tổ chức, cá nhân nước ngoài;

+ Học sinh theo cha, mẹ hoặc người giám hộ làm việc ở nước ngoài, học sinh Việt Nam định cư ở nước ngoài;

* Điều kiện văn bằng:

+ Học sinh vào học tại trường THCS phải có học bạ của các lớp học trước đó cùng với xác nhận của nhà trường về việc được chuyển lên lớp học trên;

+ Học sinh đã học ở Việt Nam, sau thời gian học ở nước ngoài, khi về nưóc phải có bằng tốt nghiệp cấp học đã học ở Việt Nam;

* Điều kiện vế tuổi và chương trình học tập: Học sinh Việt Nam ở nước ngoài về nước năm xin học được gia hạn thêm 1 tuổi so với tuổi quy định của từng cấp học;

* Chương trình học tập:

         + Chương trình học tập ở nước ngoài phải có nội dung tương đương với chương trình giáo dục của Việt Nam với những môn học thuộc nhóm khoa học tự nhiên. Với những môn học thuộc nhóm khoa học xã hội và nhân văn, học sinh phải bổ túc thêm kiến thức cho phù hợp với chương trình giáo dục của Việt Nam;

+ Những học sinh đang học dở chương trình của một lớp học ở nước ngoài xin chuyển về học tiếp lớp học tương đương tại trường THCS Việt Nam phải được nhà trường nơi tiếp nhận kiểm tra trình độ theo chương trình quy định của lớp học đó;

+ Việc tiếp nhận trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

             + Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học lại tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông”.
PHỤ LỤC LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẤP HUYỆN.doc