UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC

HỆ THỐNG TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung chi tiết hướng dẫn thực hiện thủ tục
Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp trung học cơ sở.
Lên Xuống

- Trình tự thực hiện:

                   Bước 1. Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

          Bước 2. Nộp hồ sơ tại phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện.

            Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

           + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận viết giấy giới thiệu về trường;

            + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định.

             Bước 3. Nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện.       

   Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

          - Thành phần hồ sơ:

* Học sinh phải có đầy đủ hồ sơ bằng tiếng Việt, gồm:

+ Đơn xin học do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký;

+ Bản tóm tắt lí lịch;

+ Bản sao và bản dịch sang tiếng Việt các giấy chứng nhận cần thiết theo quy định (có chứng thực hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước gửi đào tạo);

+ Học bạ;

+ Giấy chứng nhận sức khỏe ( do cơ quan y tế có thẩm quyền của nước gửi đào tạo cấp trước khi đến Việt Nam không quá 6 tháng);

+ Ảnh cỡ 4 x 6 cm ( chụp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời gian giải quyết: Trong ngày.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

          - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện.

+ Cơ quan phối hợp: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Lệ phí: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy giới thiệu.

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:  

+ Học sinh diện tự túc theo hợp đồng đào tạo giữa các cơ sở giáo dục của Việt Nam với các tổ chức, cá nhân nước ngoài;

+  Học sinh theo cha, mẹ hoặc người giám hộ sang sinh sống và làm việc tại Việt Nam;

+ Điều kiện văn bằng: Học sinh người nước ngoài có nguyện vông vào học tại trường THCS phải có giấy chứng nhận tốt nghiệp tương đương bằng tốt nghiệp của Việt Nam được quy định tại Luật Giáo dục Việt Nam đối với từng bậc học, cấp học;

* Điều kiện sức khỏe.

+ Học sinh phải được kiểm tra sức khỏe khi nhập học;

+ Trường hợp mắc các bệnh xã hội, bệnh truyền nhiễm nguy hiểm theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam thì được trả ngay về nước;

+ Khi mắc các bệnh thông thường phải điều trị trong vòng 3 tháng, nếu không đủ sức khỏe cũng được trả về nước;

* Điều kiện tuổi: Học sinh người nước ngoài trong năm xin học tại Việt Nam được gia hạn thêm một tuổi so với tuổi quy định của từng cấp học.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

            + Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học lại tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông”.
PHỤ LỤC LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẤP HUYỆN.doc