UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC

HỆ THỐNG TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung chi tiết hướng dẫn thực hiện thủ tục
Chuyển trường đối với học sinh Trung học cơ sở.
Lên Xuống

- Trình tự thực hiện:

          Bước 1. Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

         Bước 2. Nộp hồ sơ:

         + Nếu chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố: Hiệu trưởng nhà trưòng nơi đến tiếp nhận hồ sơ và xem xét, giải quyết theo quy định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

         + Nếu chuyển trường đến từ  tỉnh, thành phố khác: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện nơi đến tiếp nhận và giới thiệu về trường theo nơi cư trú, kèm theo hồ sơ đã được kiểm tra.

 Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

 + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận viết giấy giới thiệu cho người đến nộp hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người đến nộp làm lại theo đúng quy định.         

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

          - Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký;

+ Học bạ ( bản chính);

+ Bằng tốt nghiệp cấp học dưới ( bản sao có chứng thực);

+ Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp (trường hợp xin chuyển đến trong tỉnh);

+ Giấy giới thiệu chuyển trường do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đi cấp (trường hợp xin chuyển đến từ tỉnh, thành phố khác);

+ Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, xét tốt nghiệp (nếu có);

+ Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc Quyết định điều động công tác của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến với những học sinh chuyển nơi cư trú đến từ tỉnh, thành phố khác;

+ Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời gian giải quyết: Trong ngày.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

          - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện.

+ Cơ quan phối hợp: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Lệ phí: không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy giới thiệu.

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:

+ Học sinh chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ;

+ Việc chuyển trường được thực hiện khi kết thúc học kì I của năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới;

+ Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình hoặc có lý do thực sự chính đáng để phải chuyển trường.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

            + Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học lại tại các trường trung học cơ sở và trung hôc phổ thông”.
PHỤ LỤC LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẤP HUYỆN.doc