UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC

HỆ THỐNG TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung chi tiết hướng dẫn thực hiện thủ tục
Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở tư thục
Lên Xuống

- Trình tự thực hiện:

          Bước 1. Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

         Bước 2. Nộp hồ sơ tại phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện.

          Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

         + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp;

         + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định.

          Bước 3. Nhận kết quả tại phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện.

            Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy hẹn và trao quyết định cho người đến nhận.

            Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

          - Thành phần hồ sơ:

+ Đề án sáp nhập, chia tách trường Trung học cơ sở;

+ Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia tách trường Trung học cơ sở;

+ Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề có liên quan;

+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan.

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

- Thời gian giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

          - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Lệ phí: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:  

Việc sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở phải đảm bảo các yêu cầu sau:

          + Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường Trung học cơ sở;

+ Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội;

+ Bảo đảm quyền lợi của nhà giáo và người học;

+ Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

            + Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
PHỤ LỤC LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẤP HUYỆN.doc