UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC

HỆ THỐNG TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung chi tiết hướng dẫn thực hiện thủ tục
Thành lập trường Tiểu học tư thục.
Lên Xuống

- Trình tự thực hiện:

          Bước 1. Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

          Bước 2. Nộp hồ sơ tại phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện.

         Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

         + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận viết giấy hẹn giao cho người nộp;

         + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định.

          Bước 3. Nhận kết quả tại phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện.

           Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy hẹn và trao quyết định cho người đến nhận.

           Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

          - Thành phần hồ sơ:

+ Đề án thành lập trường;

          + Tờ trình về Đề án thành lập trường, dự thảo quyết định thành lập trường, dự thảo Điều lệ hoặc Quy chế hoạt động của trường;

          + Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập trường.

          + Báo cáo giải trình việc tiếp thụ ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của UBND cấp huyện (nếu có);

          + Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm Hiệu trưởng;

+ Danh sách, Sơ yếu lý lịch, văn bằng của đội ngũ giáo viên cơ hữu.

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

- Thời gian giải quyết: 50 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

          - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Lệ phí: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:  

+ Có đủ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo tiêu chuẩn, quy định tại các Điều 17, Điều 18 và điều 33 của Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/8/2007 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+  Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường học, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em đến trường nhằm đảm bảo thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học;

+ Có cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định tại Chương VI của Điều lệ trường tiểu học Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/8/2007 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/8/2007 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường tiểu học.

PHỤ LỤC LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẤP HUYỆN.doc