UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC

HỆ THỐNG TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung chi tiết hướng dẫn thực hiện thủ tục
Thành lập trường trung học cơ sở tư thục.
Lên Xuống

- Trình tự thực hiện:

          Bước 1. Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

         Bước 2. Nộp hồ sơ tại phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện.

         Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

         + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp;

         + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định.

           Bước 3. Thẩm định hồ sơ:

           Phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện chủ trì, phối hợp với các ngành hữu quan ở cấp huyện tổ chức thẩm định về mức độ phù hợp của việc mở trường với quy hoạch mạng lưới trường trung học và yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; mức độ khả thi của luận chứng quy định tại Điều 9 của Điều lệ trường Trung học cơ sở.  

          Bước 4. Nhận kết quả tại phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện.

           Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy hẹn và trao quyết định cho người đến nhận.

           Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

          - Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin thành lập trường;

+ Luận chứng khả thi thành lập trường;

+ Đề án tổ chức và hoạt động;

+ Sơ yếu lý lịch của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng;

+ Danh sách, sơ yếu lý lịch, văn bằng của đội ngũ giáo viên cơ hữu.

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

- Thời gian giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

          - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Lệ phí: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:

+ Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường trung học và yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội địa phương;

* Cơ quan, tổ chức, cá nhân mở trường có luận chứng khả thi bảo đảm:

+ Có đội ngũ Cán bộ quản lý và giáo viên đủ số lượng theo cơ cấu, loại hình giáo viên, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và trình độ đào tạo, bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông;

+ Có cơ sở vật chất, tài chính bảo đảm đáp ứng yêu cầu hoạt động và giáo dục và thực hiện các quy định tại chương VI của Điều lệ trường trung học cơ sở ban hành ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐTngày  02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

            + Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
PHỤ LỤC LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẤP HUYỆN.doc