UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC

HỆ THỐNG TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung chi tiết hướng dẫn thực hiện thủ tục
Làm rõ hồ sơ mời thầu.
Lên Xuống

- Trình tự thực hiện:

Bước 1.Tổ chức, cá nhân có nhu cầu làm rõ hồ sơ mời  thầu có văn bản gửi bên mời thầu trước thời hạn đóng thầu.

Bước 2. Bên mời thầu có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

- Cách thức thực hiện: Gửi qua đường bưu điện.

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Văn bản yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu.

          - Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: Trước thời hạn đóng thầu.

- Cơ quan thực hiện TTHC:  

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bên mời thầu.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bên mời thầu.

+ Cơ quan phối hợp: Không.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Phí, lệ phí: Không.

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản trả lời của bên mời thầu.

- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Không.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật Đấu thầu năm 2005;

            + Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
PHỤ LỤC LĨNH VỰC ĐẤU THẦU CẤP HUYỆN.doc