UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC

HỆ THỐNG TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung chi tiết hướng dẫn thực hiện thủ tục
Đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất hoặc bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất với hộ gia đình, cá nhân.
Lên Xuống

- Trình tự thực hiện:

          Bước 1. Công dân chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2.Nộp hồ sơ  tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

             Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ:

    + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp;

    + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận phải hướng dẫn cho người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định.

Bước 3. Nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

          Cán bộ trao trả kết quả kiểm tra giấy biên nhận, hướng dẫn nộp lệ phí và yêu cầu ký vào sổ giao nhận trước khi trả kết quả.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến sáng thứ bảy (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

          - Thành phần hồ sơ:

+ Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (theo mẫu quy định);

+ Đơn yêu cầu đăng ký bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (theo mẫu quy định);

+ Hợp đồng Thế chấp, hợp đồng bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất (có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của UBND cấp xã nơi có đất);

+ Bản chính Giấy chứng nhận QSD đất;

+ Văn bản uỷ quyền (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

          - Thời gian giải quyết: Trong ngày (trường hợp nộp hồ sơ sau 15 giờ, người dân sẽ nhận kết quả vào ngày làm việc kế tiếp).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Hộ gia đình, cá nhân.

          - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

          - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 01/ĐKTC);

+ Đơn yêu cầu đăng ký bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 02/ĐKBL);

- Lệ phí:

+ Phí đăng ký giao dịch bảo đảm: 60.000/1 bộ.

+ Các trường hợp không thu phí: Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa phương và sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:

+ Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

+ Đất không có tranh chấp;

+ Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

+ Trong thời hạn sử dụng đất.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật đất đai ngày 26/11/2003;

+ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai;

+ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

+ Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ban hành ngày 15/06/2007 của Bộ Tài nguyên và Mội trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số  84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

+ Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT/BTC-BTP ngày 10/01/2007 về hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm;

+ Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT/BTC- BTNMT, ngày 31/1/2008 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

+ Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT- BTP- BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư Pháp và Bộ Tài Nguyên và Môi Trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

+ Thông tư số 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT- BTP- BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư Pháp và Bộ Tài Nguyên và Môi Trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

            + Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế mộ cửa liên thông tại UBND huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.