UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC

HỆ THỐNG TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung chi tiết hướng dẫn thực hiện thủ tục
Thu hồi Giấy chứng nhận do cấp huyện đã cấp trái pháp luật
Lên Xuống

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại UBND cấp huyện (cơ quan nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận).

Bước 2. UBND cấp huyện thông báo bằng văn bản đến Thanh tra cấp huyện để thẩm tra. Thanh tra cấp huyện thẩm tra và ra kết luận.

Bước 3. UBND cấp huyện xem xét ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp nếu kết luận của Thanh tra là Giấy chứng nhận đã cấp trái pháp luật.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ, tết.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn kiến nghị, phát hiện.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời gian giải quyết: Các văn bản quy phạm pháp luật chưa quy định.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện.

+ Cơ quan phối hợp: Thanh Tra cấp huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Lệ phí: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội; 

+ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.