UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC

HỆ THỐNG TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung chi tiết hướng dẫn thực hiện thủ tục
Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản song ngữ, văn bản bằng tiếng nước ngoài.
Lên Xuống

- Trình tự thực hiện:

          Bước 1.  Người yêu cầu chứng thực chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

          Khi đến nộp hồ sơ người yêu cầu chứng thực phải xuất trình bản chính giấy tờ cần chứng thực để đối chiếu.

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:

          + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận giải quyết;

          + Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định.

Bước 3. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

          Cán bộ trả kết quả hướng dẫn nộp lệ phí và trả kết quả cho người đến nhận.

 Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

Riêng buổi sáng thứ bảy (từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00): tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc UBND các huyện, thị xã Bà Rịa thực hiện trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc UBND thành phố Vũng Tàu thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

          - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

          - Thành phần hồ sơ:

          + Bản sao các giấy tờ cần chứng thực.

          - Số lượng hồ sơ: Theo yêu cầu của đương sự; Lưu tại Phòng Tư pháp cấp huyện 01 (bộ).

          - Thời gian giải quyết:Việc tiếp nhận yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính trong thời gian làm việc buổi sáng hoặc buổi chiều thì phải được thực hiện chứng thực ngay trong buổi làm việc đó; trường hợp yêu cầu chứng thực với số lượng lớn thì việc chứng thực có thể được hẹn lại để chứng thực sau nhưng không quá 2 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

          - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

          - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

          - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản sao từ bản chính được chứng thực.

- Lệ phí chứng thực: không quá 1000 đồng/trang; từ trang thứ ba trở lên thì mỗi trang thu 500 đồng/trang, nhưng tối đa không quá 50.000 đồng.

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: Không thực hiện việc chứng thực trong các trường hợp sau:

          + Bản chính đã bị tẩy xoá, sửa chữa, thêm, bớt hoặc đã bị hư hỏng, cũ nát không xác định rõ nội dung;

+ Bản chính cấp sai thẩm quyền hoặc giả mạo;

+ Bản chính không được phép phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật;

+ Đơn thư và các giấy tờ cá nhân tự lập không có chứng nhận, chứng thực hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

+ Các giấy tờ, văn bản khác mà pháp luật quy định không được sao.

          - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          + Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;  

          + Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

+ Quyết định số 82/2008/QĐ-UBND ngày 29/12/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu;

          + Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là phần sửa đổi, bổ sung

PHỤ LỤC LĨNH VỰC CHỨNG THỰC CẤP HUYỆN.doc