UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC

HỆ THỐNG TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung chi tiết hướng dẫn thực hiện thủ tục
Chi hỗ trợ cho trẻ em lang thang, trẻ em lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm sau khi trở về gia đình hoặc nơi cư trú.
Lên Xuống

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã.

Bước 3. UBND cấp xã sẽ kiểm tra, xác nhận vào đơn của cá nhân và lập danh sách kèm theo giấy tờ gửi về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

Bước 4. Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện kiểm tra, lập danh sách hồ sơ hợp lệ trình UBND cấp huyện ra quyết định.

Bước 5. Quyết định kèm theo Danh sách các đối tượng được hưởng trợ cấp được chuyển về UBND cấp xã, UBND cấp xã có trách nhiệm thông báo cho người được chi hỗ trợ đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

          + Đơn đề nghị chi hỗ trợ trẻ em thuộc chương trình 19 (theo mẫu quy định) có xác nhận của địa phương nơi có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký tạm trú dài hạn;

+ 01 ảnh 3x4.

          - Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: Văn bản pháp luật không quy định thời hạn giải quyết.

- Cơ quan thực hiện TTHC:  

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội cấp huyện; UBND cấp xã.

+ Cơ quan phối hợp: Không.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị chi hỗ trợ cho trẻ em thuộc chương trình 19 (Phụ lục 02).

- Phí, lệ phí: Không.

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.

- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Không.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Quyết định số 19/2004/QĐ-TTg ngày 12/02/2004 về việc phê duyệt Chương trình Ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục và trẻ em lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004-2010;

            + Thông tư liên tịch số 86/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 6/10/2008 của liên Bộ LĐ-TBXH và Bộ Tài chính  về hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn kinh phí thực hiện Quyết định số 19/2004 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc,  trong điều kiện độc hại, nguy hiểm gia đoạn 2004-2010.
PHỤ LỤC LĨNH VỰC BẢO TRỢ CẤP HUYỆN.doc