UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC

HỆ THỐNG TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung chi tiết hướng dẫn thực hiện thủ tục
Giải thể cơ sở Bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.
Lên Xuống

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2.Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND  cấp huyện.

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì viết Phiếu hẹn giao cho người nộp.

+ Trường hợp hợp hồ sơ thiếu thì yêu cầu người nộp bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.

Bước 3. Phòng Lao động –Thương binh và Xã hội cấp huyện kiểm tra, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện ra quyết định.

          Bước 4. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra phiếu hẹn trước khi trả kết quả cho người nhận.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu ( buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ  các ngày lễ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

          + Đơn xin giải thể cơ sở bảo trợ xã hội nêu rõ lý do xin giải thể;

+ Bản kê khai tài sản, tài chính và phương án xử lý;

+ Danh sách đối tượng và phương án giải quyết khi cơ sở giải thể.

 - Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày kể từ khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ.

- Cơ quan thực hiện TTHC:  

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội cấp huyện; UBND cấp xã.

+ Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi giải thể cơ sở bảo trợ xã hội.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Phí, lệ phí: Không.

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.

- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Không.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008  về việc quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội;

+ Thông tư số 07/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2009 về việc hướng dẫn một điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội.

PHỤ LỤC LĨNH VỰC BẢO TRỢ CẤP HUYỆN.doc