UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC

HỆ THỐNG TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung chi tiết hướng dẫn thực hiện thủ tục
Giải quyết trợ cấp xã hội đối tượng là người cao tuổi cô đơn, thuộc hộ gia đình nghèo; người cao tuổi còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu, không có con, cháu, người thân thích để nương tựa, thuộc hộ gia đình nghèo.
Lên Xuống

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã nơi cư trú.

Bước 3. Thẩm định hồ sơ:

          UBND cấp xã tiến hành họp Hội đồng xét duyệt xem xét hồ sơ, lập biên bản và danh sách đề nghị để niêm yết công khai tại UBND cấp xã. Nếu không có khiếu nại, sau khi hết thời gian niêm yết UBND cấp xã sẽ xác nhận và chuyển toàn bộ giấy tờ hồ sơ kèm danh sách đề nghị đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.

Bước 4. Sau khi có quyết định của UBND cấp huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện sẽ giao quyết định cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã. UBND cấp xã có trách nhiệm thông báo cho đối tượng được hưởng trợ cấp đến nhận quyết định trợ cấp theo quy định.

 Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

          - Thành phần hồ sơ:

          +  Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội (theo mẫu quy định) của đối tượng hoặc gia đình, người thân, người giám hộ có xác nhận của Trưởng thôn, ấp, tổ dân phố (sau đây gọi chung là thôn) và UBND cấp xã nơi đối tượng cư trú;

+ Sơ yếu lý lịch của đối tượng hưởng trợ cấp có xác nhận của UBND cấp xã;

+ Bản sao có chứng thực sổ hộ nghèo;

+ Biên bản của Hội đồng xét duyệt cấp xã;.

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

- Thời gian giải quyết: Không quá 47 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó UBND cấp xã thẩm định hồ sơ 07 ngày làm việc, niêm yết công khai tại UBND cấp xã 30 ngày; Phòng Lao động thương binh và Xã hội cấp huyện 10 ngày làm việc).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

          - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

          + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

          - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội (mẫu số 1).

- Lệ phí: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: Không.

          - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh người cao tuổi ngày 28/4/2000;

          + Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng BTXH;

+ Thông tư số 09/2007/TT- BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghi định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;

+ Thông tư số 26/2008/TT- BLĐTBXH ngày 10/11/2008 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 09/2007/TT- BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghi định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;

+ Quyết định số 65/2008/QĐ-UBND ngày 13/10/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc áp dụng chính sách bảo trợ xã hội đối với một số đối tượng xã hội thuộc diện hộ nghèo của tỉnh;

+ Quyết định số 40/2009/QĐ-UBND ngày 04/6/2009 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội tại công đồng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

+ Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND ngày 23/6/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế liên thông tại UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

            +  Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Ban hành quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
PHỤ LỤC LĨNH VỰC BẢO TRỢ CẤP HUYỆN.doc