UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC

HỆ THỐNG TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung chi tiết hướng dẫn thực hiện thủ tục
Giải quyết hưởng trợ cấp xã hội đối tượng là người từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội.
Lên Xuống

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơtại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã nơi cư trú.

Bước 3. Thẩm định hồ sơ:

          UBND cấp xã tiến hành họp Hội đồng xét duyệt xem xét hồ sơ, lập biên bản và danh sách đề nghị và chuyển toàn bộ hồ sơ kèm danh sách đề nghị đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.

Bước 4. Sau khi có Quyết định của UBND cấp huyện, UBND cấp xã có trách nhiệm thông báo cho đối tượng được hưởng trợ cấp đến UBND cấp xã để nhận quyết định trợ cấp theo quy định.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

          - Thành phần hồ sơ:

          + Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội (theo mẫu quy định) của đối tượng hoặc gia đình, người thân, người giám hộ có xác nhận của Trưởng thôn, ấp, tổ dân phố  và ủy ban nhân dân cấp xã nơi đối tượng cư trú;

+ Sơ yếu lý lịch của đối tượng hưởng trợ cấp, có xác nhận của UBND cấp xã;

+ Biên bản của Hội đồng xét duyệt cấp xã;

+ Bản sao có chứng thực các giấy tờ sau: Hộ khẩu gia đình, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ khác thay thế.

- Số lượng hồ sơ:  02 (bộ).

- Thời gian giải quyết: Không quá 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó UBND cấp xã thẩm định hồ sơ 07 ngày làm việc, Phòng Lao động thương binh và Xã hội cấp huyện 05 ngày làm việc).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

          - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

          + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

          - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội (mẫu số 1)

- Lệ phí: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: Không.

          - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          + Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng BTXH;

+ Thông tư số 09/2007/TT- BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghi định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;

+ Thông tư 26/2008/TT- BLĐTBXH ngày 10/11/2008 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 09/2007/TT- BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghi định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;

+ Quyết định số 40/2009/QĐ-UBND ngày 04/6/2009 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội tại công đồng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

+ Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND ngày 23/6/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế liên thông tại UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

            +  Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Ban hành quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
PHỤ LỤC LĨNH VỰC BẢO TRỢ CẤP HUYỆN.doc