UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC

HỆ THỐNG TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung chi tiết hướng dẫn thực hiện thủ tục
Giải quyết hỗ trợ kinh phí mai táng đối tượng bảo trợ xã hội
Lên Xuống

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơtạibộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã.

Bước 3. UBND cấp xã có trách nhiệm thẩm định hồ sơ của đối tượng theo quy định và gửi Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện để xem xét, giải quyết.

Bước 4. Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do cấp xã gửi, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định.

Bước 5. Sau khi có quyết định trợ cấp của UBND cấp huyện, Phòng Lao động Thương binh – xã hội sẽ chuyển quyết định về UBND cấp xã nơi đối tượng cư trú. UBND cấp xã có trách nhiệm thông báo cho thân nhân đối tượng được hưởng trợ cấp đến UBND cấp xã để nhận quyết định trợ cấp theo quy định.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

          - Thành phần hồ sơ:

 + Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mai táng đối tượng bảo trợ xã hội (theo mẫu quy định) của gia đình, cá nhân có xác nhận của Trưởng thôn, ấp, khu phố và UBND cấp xã nơi đối tượng cư trú hoặc văn bản đề nghị của cơ quan, đơn vị, tổ chức đứng ra tổ chức mai táng đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp bị chết;

+ Bản sao Giấy chứng tử;

+ Quyết định hưởng trợ cấp, điều chỉnh mức trợ cấp  của Chủ tịch UBND cấp huyện hoặc Quyết định tiếp nhận đối tượng từ cơ sở bảo trợ xã hội trở về địa phương.

- Số lượng hồ sơ:  02 (bộ).

- Thời gian giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó tại UBND cấp xã 05 ngày làm việc, UBND cấp huyện 05 ngày).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

          - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện,

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

          + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

         - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mai táng đối tượng bảo trợ xã hội (mẫu số 1a).

- Lệ phí: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: Không.

          - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          + Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng BTXH;

+ Thông tư số 09/2007/TT- BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghi định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;

+ Thông tư số 26/2008/TT- BLĐTBXH ngày 10/11/2008 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 09/2007/TT- BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghi định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;

+ Quyết định số 65/2008/QĐ-UBND ngày 13/10/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc áp dụng chính sách bảo trợ xã hội đối với một số đối tượng xã hội thuộc diện hộ nghèo của tỉnh;

+ Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND ngày 23/6/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế liên thông tại UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

            +  Quyết định 02/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Ban hành quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.